اجرای وین تیونینگ پنجره های آهنی در مراکز آموزشی و عمومی

از آنجاییکه در مکانهای آموزشی و عمومی  استفاده کننده از پنجره به دلیل عدم مالکیت آن دقتی در استفاده و مراقبت از پنجره  انجام نمیدهد و نیز با توجه به اینکه پنجره های آهنی دارای حفاظ امنیتی  می باشند ،  شرکت بهسامان انرژی با اجرای روش وین تیونینگ این حفاظ و توریها حفظ می کند و نیازی به برداشتن و یا تعویض آنها نیست ، لذا در مکانهایی که نیاز به امنیت بالا می باشد قطعا حفظ پنجره آهنی و حفاظ آن انتخاب بهتری خواهد بود.

  دلایل انتخاب وین تیونینگ نسبت به گزینه تعویض و تاثیر آن در مراکز عمومی وآموزشی

1- مقاومت بیشتر در مقابل آتش سوزی و زلزله به نسبت پنجره های پلاستیکی

2- انجام عملیات بدون تخریب برشکاری و جوشکاری

3- عمر و دوام طولانی تر نسبت به پنجره های پلاستیکی

4-  ایمنی بیشتر با توجه به باقی ماندن حفاظ پنجره ها

5-  کاهش هزینه اجرا به میزان 50 درصد به نسبت تعویض کامل پنجره ها

6-  کاهش سوخت مصرفی تا 40 درصد نسبت به قبل

7-  کاهش آلودگی صوتی تا 35 دسیبل

8-  عدم نفوذ گرد و غبار و دوده به میزان 100درصد از پنجره های عایق بندی شده

9-  صرفه جویی در برق مصرفی تا 20درصد نسبت به قبل از عایق بندی پنجره ها