معرفی بازشوهای متداول در  پنجره های upvc

  • بازشوی تکحالته : این بازشوها مانند پنجره های لولایی ساده باز و بسته می شوند.
  • بازشوی دوحالته : پرکاربرد ترین نوع بازشو در پنجره های upvc استفاده از یراق دوحالته است که علاوه بر کارایی یراق تکحالته در حالت دیگر ،  پنجره از ضلع بالا حدود 20 سانتیمتر باز می شود . وجود این حالت باعث می شود بدون اینکه پنجره با  پرده تداخل داشته باشد ، تهویه هوا  را مخصوصا در تابستان داشته باشیم.

نکته مهم : با توجه به قیمت بالاتر پنجره های کشویی و همچنین آببندی کمتر آنها نسبت به پنجره های لولایی معمولا استفاده از بازشوی دوحالته توصیه می شود.

  • بازشوی کلنگی: این بازشوها فقط از قسمت بالا حدود 20 سانتیمتر باز می شود و بطور معمول در پنجره های سرویس استفاده می شود.
  • بازشوی کشویی: این بازشوها درون ریل داخل پنجره به سمت چپ یا راست حرکت می کنند. مزیت آنها سهولت استفاده  و گیر نکردن پرده و اشیاء نزدیک پنجره می باشد . معایب آن هم همانطور که در بالا اشاره شد قیمت بالاتر و آببندی پایین تر  می باشد.
  • بازشوی فولکس واگنی: حرکت این پنجره ها شبیه کشویی و دقیقا مشابه دربهای ون می باشد. مزیت استفاده از آنها سهولت استفاده مانند پنجره های کشویی و آببندی  قوی آنها مانند پنجره های دوحالته لولایی است . عیب آن نیز قیمت گران آنها و احتمال خرابی آن بدلیل مکانیزم پیچیده می باشد.