به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان از نوشتن آدرس کامل و همچنین نام مشتری اجتناب می شود.

پاسداران ساقدوش (خیابان افشاری) خیابان فرید خیابان فرود شرقی خیابان مختاربند ساختمان سامان
پاسداران نیستان هفتم میدان احتشامیه خیابان راست وان بن بست لیلی
پاسداران پایین تر از نوبنیاد روبروی صنایع دفاع بهارستان هشتم
پاسداران سروستان پنجم كوچه دوم(2 واحد)
پاسداران روبروی برج سپید بوستان 5(2 واحد)
پاسداران بلوار شهرزاد خیابان شهید صالحی حسینی
پاسداران گلستان پنجم بین خیابان اسلامی و ابراهیمی
پاسداران نرسیده به میدان اختیاریه خیابان عابدینی خیابان جهانی نیا كوچه طلا
پاسداران بلوار شهرزاد خیابان شهید هاشمیان كوچه ناهید
پاسداران بالاتر از نوبنیاد نارنجستان پنجم
پاسدارن كوهستان یكم نبش همای شمالی
پاسدارن بوستان 8(4 واحد)
پاسداران خیابان اختیاریه جنوبی نبش داریوش
پاسداران خیابان نیستان سوم (بلوار شهرزاد) خیابان هاشمیان كوچه ناهید
پاسداران خیابان ابراهیمی بین بوستان 7 و8
پاسداران بهستان 4 داخل محسنیان(4 واحد)
پاسداران ساقدوش گلستان دوم
پاسداران بالاتر از چهارراه پاسداران بهارستان چهارم كوچه افخمی
پاسداران نیستان سوم خیابان هاشمیان بن بست ناهید
پاسداران بین نیستان دوم و سوم
پاسداران سه راه ضرابخانه سروستان 1
پاسداران خ گل نبی خیابان زمرد كوچه دعوی
پاسداران شهید عراقی كوچه سرو
پاسداران خیابان زمرد كوچه یاقوت(3 واحد)
پاسداران انتهای بوستان ششم كوچه همیشه بهار

پاسداران بالاتر از نوبنیاد كوهستان (نوریان)خیابان آذرمینا (2 واحد)9

پاسداران بهستان دوم

پاسدارن گلستان پنجم

پاسدارن بوستان هفتم(2 واحد)