به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان از نوشتن آدرس کامل و همچنین نام مشتری اجتناب می شود.

 خیابان شریعتی خیابان دولت پلاك 480 مجتمع سپید
 شریعتی پل رومی خیابان موسیوند خیابان كرمانی
 شریعتی پل رومی خیابان استانبول كوچه خیام(2 واحد)
 شریعتی میدان كتابی بلوار مجتبایی كوچه دیانا كوچه بروجردی
 شریعتی سه راه ضرابخانه خیابان تهرانی كوچه حیدری
 شریعتی ظفر خیابان فرید افشار خیابان دلیری
 شریعتی میرداماد میدان جوانان خیابان وزیری پور خیابان پیام(2 واحد)
 شریعتی خیابان دولت كوچه الله وردی آذر كوچه امیر
 شریعتی ظفر نرسیده به نفت خیابان كوی آبادی خیابان شاهین
 شریعتی دولت سه راه نشاط خیابان جعفری نجف آبادی
 خیابان شریعتی دوراهی قلهك بلوار شهرزاد
 شریعتی نرسیده به تجریش مقابل داروخانه طالقانی كوچه ماه روزاده كوچه ایزد
 شریعتی چهار راه قصر خیابان شهرتاش
 شریعتی نرسیده به میدان قدس كوچه رضایی پارك آندو خیابان رئیسی
 شریعتی بالاتر از صدر خیابان میرزاپور خیابان فاطمیه خیابان مهر
 شریعتی بالاتر از صدر خیابان میرزاپور خیابان نظامی مهر سوم شرقی(11 واحد)
 شریعتی نرسیده به میدان تجریش كوچه رضایی جنب پارك آرزو كوچه سلیمان زاده
 شریعتی نرسیده به تجریش خیابان رضایی ضلع جنوب پارك آرزو بن بست گل روز
 شریعتی پل رومی خیابان استانبول خیابان حافظ كوچه بانویی
 خیابان شریعتی خیابان موسیوند طوبایی افضلی اثباتی رمضانی
 شریعتی قبل از دولت خیابان خلیل پور نبش شكوفه
 شریعتی ورودی صدر به سمت بابایی نرسیده به دستور بن بست سپید
 شریعتی ظفر خیابان اطلسی كوچه بنفشه
 شریعتی جنب سینما فرهنگ خیابان خاقانی خیابان عطار مقدم روبروی آژانس قلهك(2 واحد)
 شریعتی پایین تر از صدر جنب سینما فرهنگ خیابان خاقانی خیابان عطار مقدم
 خیابان شریعتی خیابان یخچال خیابان فكوریان بن بست امین
 شریعتی روبروی میرداماد كوچه بهشت
 خیابان شریعتی خیابان یخچال خیابان كی نژاد اسلامیه غربی بن بست مشیری
 شریعتی ظفر خیابان نفت شمالی نفت 6 خیابان نیلی روبروی نفت 4 كوچه تابان شرقی
 شریعتی بالاتر از میرداماد خیابان اهورا كوچه بهشت(2 واحد)
 خیابان شریعتی ظفر خیابان آقا زاده فر(اطلسی)(3 واحد)
 خیابان شریعتی بالاتر از میرداماد خیابان شواری كوچه زمردكار قبادیان(2 واحد)
 شریعتی ورودی همت شرق سروستان 5(2 واحد)
 خیابان شریعتی خیابان قبا كوچه معقول
 خیابان شریعتی خیابان ظفر خیابان نفت خیابان یكم كوچه نیك رای
 خیابان شریعتی بالاتر از مترو شریعتی دو راهی قلهك انتهای خیابان پابرجا بلوار آیینه نبش بن بست گل یخ
 خیابان شریعتی مقابل حسینیه ارشاد خیابان كوشا خیابان رودبارشرقی كوچه شهیم
 خیابان شریعتی دوراهی قلهك انتهای خیابان پابرجا بلوار آینه نبش بن بست گل یخ
 خیابان شریعتی پایینتر از حسینیه ارشاد خیابان كوشا خیابان رودبار شرقی كوچه بشر دوست
 خیابان شریعتی بالاتر از صدر خیابان موسیوند كوچه شفقی
 خیابان شریعتی بعد از میرداماد بن بست شریفی
 خیابان شریعتی نرسیده به میدان قدس خیابان موسیوند چهاره راه اسدی ساختمان پزشكان
 خیابان شریعتی ظفر خیابان صبر انتهای خیابان مطهری خیابان خورشید خیابان باغانی بن بست خلعتبری
 خیابان شریعتی خیابان دولت نبش خیابان جلالی(4 واحد)
 خیابان شریعتی خیابان ظفر خیابان گوی آبادی خیابان دلیری كوچه تایباد
 شریعتی ظفر خیابان آقازاده منفرد خیابان 15 بن بست یاس
 شریعتی خیابان دولت خیابان شهید جواد بهمنی خیابان قلندری كوچه كاوه مهر
 خیابان شریعتی دوراهی قلهك خیابان پابرجا بلوار آینه كوچه گل یخ جنب كارخانه یخ سازی
 خیابان شریعتی روبروی پارك شریعتی كوچه ذكایی
 خیابان شریعتی  خیابان ظفر خیابان فرید افشار كوچه  نور
 خیابان شریعتی پایین تر از دولت كوی یزدانیان بلوار سیمای شمالی انتهای كوچه اردیبهشت كوی گل سرخ
 خیابان شریعتی  بالاتر از پل صدر  خیابان میرزاپور خیابان سرتیپی كوچه  داد 3(2 واحد)
 خیابان شریعتی خیابان دولت  خیابان نعمتی كوچه دوم كوچه كاوه مهر
 شریعتی بالاتر از پل صدر خیابان پل رومی خیابان اکبری خیابان هاله بن بست پاکباز(2 واحد)
 خیابان شریعتی خیابان یخچال خیابان وارسته خیابان شیدایی ساختمان آرام
 خیابان شریعتی خیابان ظفر خیابان دهم نفت شمالی خیابان پیروز شرقی برج پیروز
 خیابان شریعتی خیابان یخچال خیابان هدایت کوچه مسیح
 خیابان شریعتی خیابان بهار شیراز خیابان لواسانی
 خیابان شریعتی به سمت سه راه ضرابخانه انتهای خیابان پاسداران کوچه دشتستان دوم
 شریعتی چهار راه قصر خیابان شهرتاش
 شریعتی خیابان ظفر خیابان صبر خیابان مطهری کوچه حمید صدیق
 خیابان شریعتی بالاتر از پل صدرانتهای  خیابان میرزاپور خیابان  قلندری شمالی کوچه فرجاد
 خیابان شریعتی پل رومی خیابان اکبری خیابان آقابزرگی خیابان سامعی کوچه رضایی بن بست شیشه