مراحل تعویض پنجره قدیمی با پنجره upvc

  • خارج کردن پنجره های قبلی از محل خود و آماده سازی محل قرارگیری پنجره های جدید.

در این روش فریم دور پنجره قدیمی حفظ می شود .  دلیل این امر اینست که استحکام بالاتری با نصب بروی فریم فلزی پنجره قبلی خواهیم داشت و همچنین دیگر نیازی به  تخریب و بنایی اطراف  پنجره ها نیست.

  • نصب پنجره جدید بصورت دقیق و کاملا تراز
  • نصب شیشه بروی پنجره های جدید
  • آببندی اطراف پنجره ها توسط فوم و ماستیک
  • ریگلاژ دقیق بازشوی پنجره
  • کندن لیبل ها و تمیز کردن فریم و شیشه ها