مشخصات فنی شیشه های تولیدی شرکت بهسامان انرژی

شیشه دوجداره صنعتی با ضخامت چهار و شش میلیمتر فلوت کاوه  درجه A  با تزریق گاز آرگون و استفاده از چسب اولیه بوتیل  و  چسب ثانویه پلی سولفاید و  استفاده از  سیلیکاژل (رطوبت گیر)

ضخامت اسپیسر با توجه به نوع پروفیل بکار رفته ،  بین 8 تا 18 میلیمتر متغیر می باشد.