تعویض با UPVC

  قیمت پایه

قیمت پنجره UPVC وینتک
متر مربعی 600.000 تا 800.000 تومان

قیمت پنجره UPVC ویستابست
متر مربعی 800.000 تا 950.000 تومان


قیمت پنجره UPVC ( اقتصادی )
متر مربعی 500.000 تا 650.000 تومان

  توضیحات

آیتم های تاثیرگذار در قیمت:
1 - انتخاب سیستم کشویی بجای لولایی
2 - انتخاب پروفیل رنگی یا لمینیت بجای سفید
3 - انتخاب شیشه سه جداره یا رنگی بجای دوجداره ساده
4 - فرم پنجره غیر مستطیل باشد.
5 - انتخاب توری پلیسه یا پرده
6 - نوع نصب (نوساز یا تعویضی)
7 - نیاز به آهنگری
قیمت دقیق پس از بازدید (رایگان) اعلام می گردد.

بدون تعویض وین تیونینگ ( روش اختصاصی پنجره آهنی )

  قیمت پایه

هر متر مربع کل پنجره
٣7۰/۰۰۰ تومان


  توضیحات

قیمت برای شیشه های الگویی، زیر نیم متر و رنگی متفاوت است.

( 15 درصد اجرت نصب نیز به فاکتور اضافه خواهد شد )

بستن بالکن با بالکن شیشه ای

  قیمت پایه

متر مربع متوسط
75۰/۰۰۰ تومان  توضیحات

مقدار متراژ بالکن و رنگ پروفیل و شیشه ها و زوایای بالکن در قیمت تاثیرگذار استبازدید و مشاوره در کلیه نقاط تهران رایگان می باشد.
اعتبار قیمت ها تا پایان خرداد ماه 99 می باشد.