انتقال حرارت در وین تیونینگ

از آهن باقی مانده اتلاف انرژی خواهیم داشت !

 

مقایسه اتلاف انرژي در پنجره   Win Tuningبا پنجره UPVC 

طبق قوانين فيزيك ، انتقال حرارت از طريق پنجره ها به سه روش انجام مي شود :

1- تابشي يا تشعشعي (Radiation)        

2- جابجایی يا همرفت (Convection)

3- رسانش  (Conduction)

1- انتقال حرارت تابشي: بخش اعظمي از اين نوع انتقال حرارت از طريق شيشه ها ميباشد كه حدود 60 درصد از انتقال حرارت كل را تشكيل ميدهد.

 با توجه به تعويض شيشه هاي تك جداره با شيشه هاي دوجداره با گاز آرگون در روش وین تیونینگ مقادير كاهش اتلاف انرژي در مقایسه با UPVC  تفاوتي ندارند.

2- انتقال حرارت از طريق جابه جايي: اين نوع انتقال حرارت از طريق درزهاي بازشوهاي پنجره ها صورت ميگيرد كه حدود 20 درصد از انتقال حرارت كل را تشكيل مي دهد.

با توجه به عايق بندي اصولي و دقيق سيستم وين تيونينگ با درزگیرهای مخصوص از جنسEPDM  كه كليه درزهاي بازشوي پنجره كاملا آببندي ميگردد ، از اين قسمت پنجره نيز اتلاف انرژي نخواهيم داشت.

3- انتقال حرارت از طريق رسانايي: به دليل رسانايي آهن مقداري در حدود 20 درصد از انتقال حرارت  توسط               پروفيل پنجره آهني  منتقل مي شود.

نسبت مساحت پروفيلهاي پنجره نسبت به كل پنجره ، بطور ميانگين 20 درصد ميباشد و بقيه اين مساحت از شيشه تشكيل شده است.

بدليل حفظ پروفيل آهني در روش وين تيونينگ ، اختلاف اين روش با upvc  فقط در اين نوع انتقال حرارت مي باشد كه در ادامه توضيحاتي در اين مورد داده مي شود.  

ممكن است تصور شود كه اگر همين مقدار پروفيل آهن حذف شود و بجاي آن پنجره پلاستيكيupvc  نصب شود در اتلاف انرژي بطور محسوسي  صرفه جويي مي شود. در اينجا با ذكر دو نكته يادآوري مي شود مقدار اتلاف انرژي در بحث رسانش حتي با جايگزيني پنجره پلاستيكي نيز تاثير محسوسي نخواهد داشت.

 نكته اول : انتقال حرارت رسانشي از پروفيل آهني باقي مانده دور پنجره ، در هنگام تعويض با upvc

براي نصب محكمتر پنجره upvc و عدم تخريب ديوار مجاور پنجره لازم است پروفيل آهن دور پنجره حفظ شود . اين مسئله باعث ميشود حتي در صورت تعويض پنجره با upvc  نيمي از مساحت پروفيل آهن باقي بماند. پس در نتيجه اختلاف اتلاف انرژي در دو روش وين تيونينگ  و upvc كمتر ميشود. (حدود 10 درصد)

 نكته دوم : انتقال حرارت رسانشي بدليل عايق نبودن ديوارهاي اطراف پنجره و كف ساختمان بسيار بيشتر است.

با نگاهي به مقررات ملي ساختمان ، مبحث 19 با موضوع صرفه جويي در مصرف انرژي (بند19-2-1-4) ،‌ قانوني ديده مي شود مبني برلزوم استفاده از عايقهاي حرارتي در اجزاي پوسته هاي خارجي ساختمان كه باعث صرفه جويي در مصرف انرژي ميگردد.  رعايت اين موضوع باعث مي شود انتقال حرارت رسانشي از طريق ديوارها و كف و سقف به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش يابد ، بطوريكه ديوارها و سقف و كف در زمستان ، گرم هستند و سرماي خارج بدليل وجود عايق حرارتي به داخل نفوذ نمي كند و در تابستان نيز بالعكس اين پديده اتفاق مي افتد. به همین دلیل شهرداري و مهندسين ناظر و حتي سازنده هاي ساختمان برلزوم استفاده از مواد عايق در ساختمانها  نظارت بيشتري دارند.

با توضيح مطالب فوق ديده مي شود پديده تابش سرد فقط از طريق آهن اتفاق نمي افتد و ديوارها و كف و سقف  ساختمان نقش پررنگ تري در ايجاد اين پديده ايفا ميكنند ، چنانچه شما در زمستان آهن پنجره و كف و ديوارهاي اطراف آن را لمس كنيد ، سرما را حس خواهيد كرد .

لذا با يك محاسبه ساده و با توجه به نسبت مساحت  ديوارها وكف و سقفها به پروفيل آهني و ضرايب انتقال حرارت (k) آنها عملا نتيجه گيري مي شود تعويض پروفيل آهن در اتلاف انرژي رسانشي تاثير محسوسي ندارد مگر اينكه قبل از آن دستورالعملهاي مقررات ملي ساختمان يعني عايق كاري پوسته هاي خارجي بطور كامل اجرا گردد.

 

توضيحات:

  • با توجه به اينكه اختلاف روش وين تيونينگ (با حفظ پنجره آهن) و تعويض با upvc فقط در انتقال حرارت رسانشي (conduction)ميباشد و ميزان اين اختلاف نيز محسوس نمي باشد با توجه به دوام و استحكام آهن نسبت به پنجره upvc  توصيه مااستفاده از روش وين تيونينگ است.
  • برخي از پنجره هاي آهني طوري طراحي شده است كه به صورت مشبك و با شيشه هاي كوچك مي باشد كه طبعا نسبت مساحت پروفيل به شيشه در حدود 50 - 50 مي رسد . با توجه به سطح زياد پروفيل در اين پنجره هاتوصيه ما به تعويض پنجره با upvc مي باشد.
  • به سه دليل پنجره هاي آلومينيومي مي بايستي حتما تعويض شوند . اولا به دليل كشويي بودن اكثر آنها و وجود لقي بين ريلهاي آن و عدم آببندي مناسب آنها و دوم اينكه ضريب انتقال حرارت آلومينيوم بسيار بالاست(تقريبا 5 برابر آهن است: 237) و سوم اينكه پنجره هاي آلومينيومي قديمي توان نگاهداري شيشه دوجداره سنگين را در بازشوها ندارند و پس از مدتي پنجره دچار مشكلاتي ميگردد. لذا تاكيد ما براي پنجره هاي آلومينيومي تعويض پنجره با upvc مي باشد.
  • با توجه به رشد روزافزون فناوريهاي نانو اخيرا رنگهاي ساختماني با اين فناوري به بازار آمده است كه در صورت رنگ آميزي پنجره ها با اين مواد مشكل رسانش پنجره آهني برطرف ميگردد و قابليتهاي پنجره           وين تيونينگ شده رنگ آميزي شده با رنگ نانو در حد پنجره هاي مدرن آلومينيوم ترمال برك مي گردد.

)) لازم به يادآوري است ، محاسبات ، فرمولها و توضيحات بيشتر مطالب بالا در قالب پايان نامه ها و مقالاتي از سايتها و منابع گوناگون داخلي و خارجي گردآوري شده است كه در بخش مقالات سايت در قسمت هاي  بررسي             شيشه ها و بهينه سازي مصرف انرژي  در سايت شرکت موجود است((