7074

سه فاکتور لازم برای تحقق اهداف شرکت ها از نظر آقای جف وینر مدیرعامل شرکت لینکدین

سه فاکتور لازم برای تحقق اهداف شرکت ها از نظر آقای جف وینر مدیرعامل شرکت لینکدین آقای جف وینر مدیرعامل شرکت لینکدین چند سال پیش مقاله‌ای نوشت که دیروز داشتم دوباره‌خوانی می‌کردم. می‌فرماید که توی جلسه بودم و یک تیمی داشت از اهدافش می‌گفت و من هی فکر می‌کردم و…
6812

با اثر "زیگارنیک" که در زندگی ما وجود دارد چه کنیم؟!

با اثر "زیگارنیک" که در زندگی ما وجود دارد چه کنیم؟! خانم "بلوما زیگارنیک" روانشناس معروف روسی است. او در رستوران متوجه شد که پیشخدمت ها، سفارش غذا را بدون اینکه یادداشت کنند، ب یاد می آورند ولی بعد از اینکه صورتحساب پرداخت شد، چیز زیادی از سفارش یادشان…